We use cookies

We may place these for analysis of our visitor data, to improve our website, show personalised content and to give you a great website experience. For more information about the cookies we use open the settings.

Cookie settings


    Balance # Transactions Balance (USD) First / Last
1
34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo Binance
Balance BTC:
250,597.32717536  
Balance:
US$
14,436,904,049  
Used between 2018-10-18 and 2022-11-28
250,597.32717536 857 $ 14,436,904,050 2018-10-18
2022-11-28
2
bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 Bitfinex
Balance BTC:
168,009.98775617  
Balance:
US$
9,679,050,051  
Used between 2019-08-16 and 2022-10-23
168,009.98775617 160 $ 9,679,050,052 2019-08-16
2022-10-23
3
1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd Coinbase
Balance BTC:
140,664.89890350  
Balance:
US$
8,103,700,352  
Used between 2022-06-14 and 2022-11-30
140,664.89890350 170 $ 8,103,700,353 2022-06-14
2022-11-30
4
3JJmF63ifcamPLiAmLgG96RA599yNtY3EQ
Balance BTC:
127,351.05702497  
Balance:
US$
7,336,690,345  
Used between 2022-11-28 and 2022-11-28
127,351.05702497 1 $ 7,336,690,345 2022-11-28
2022-11-28
5
bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h Binance
Balance BTC:
107,870.71799524  
Balance:
US$
6,214,428,633  
Used between 2021-10-08 and 2022-12-03
107,870.71799524 1,317,689 $ 6,214,428,633 2021-10-08
2022-12-03
6
bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
Balance BTC:
94,643.30488085  
Balance:
US$
5,452,397,784  
Used between 2022-02-01 and 2022-10-27
94,643.30488085 51 $ 5,452,397,785 2022-02-01
2022-10-27
7
37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs
Balance BTC:
94,505.34235049  
Balance:
US$
5,444,449,767  
Used between 2019-09-06 and 2022-11-07
94,505.34235049 141 $ 5,444,449,768 2019-09-06
2022-11-07
8
1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
Balance BTC:
79,957.22199193  
Balance:
US$
4,606,333,016  
Used between 2011-03-01 and 2022-11-23
79,957.22199193 437 $ 4,606,333,016 2011-03-01
2022-11-23
9
bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
Balance BTC:
69,370.17864598  
Balance:
US$
3,996,413,785  
Used between 2020-11-03 and 2022-11-18
69,370.17864598 56 $ 3,996,413,786 2020-11-03
2022-11-18
10
3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb Binance
Balance BTC:
68,200.00000000  
Balance:
US$
3,928,999,831  
Used between 2019-06-17 and 2022-11-18
68,200.00000000 109 $ 3,928,999,831 2019-06-17
2022-11-18
11
bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr
Balance BTC:
55,299.99934500  
Balance:
US$
3,185,831,203  
Used between 2021-10-11 and 2022-11-06
55,299.99934500 57 $ 3,185,831,204 2021-10-11
2022-11-06
12
1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC
Balance BTC:
53,880.06257770  
Balance:
US$
3,104,028,691  
Used between 2014-05-27 and 2022-10-23
53,880.06257770 141 $ 3,104,028,692 2014-05-27
2022-10-23
13
1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA
Balance BTC:
51,830.39711037  
Balance:
US$
2,985,947,529  
Used between 2018-01-07 and 2022-10-23
51,830.39711037 112 $ 2,985,947,529 2018-01-07
2022-10-23
14
bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
Balance BTC:
49,825.72379047  
Balance:
US$
2,870,458,363  
Used between 2022-03-25 and 2022-11-07
49,825.72379047 11 $ 2,870,458,363 2022-03-25
2022-11-07
15
1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os
Balance BTC:
44,000.08633631  
Balance:
US$
2,534,843,574  
Used between 2019-11-24 and 2022-10-23
44,000.08633631 44 $ 2,534,843,575 2019-11-24
2022-10-23
16
bc1qcdeadk07jkthules0yw9u9ue9pklvr608ez94jgwcf7h2ldzcg6qwxp9er
Balance BTC:
40,542.42758554  
Balance:
US$
2,335,647,963  
Used between 2022-06-15 and 2022-11-16
40,542.42758554 12 $ 2,335,647,964 2022-06-15
2022-11-16
17
3LCGsSmfr24demGvriN4e3ft8wEcDuHFqh Poloniex
Balance BTC:
38,870.72600955  
Balance:
US$
2,239,341,289  
Used between 2019-10-01 and 2022-12-02
38,870.72600955 10,169 $ 2,239,341,289 2019-10-01
2022-12-02
18
3LQUu4v9z6KNch71j7kbj8GPeAGUo1FW6a
Balance BTC:
37,926.97764476  
Balance:
US$
2,184,971,976  
Used between 2021-10-24 and 2022-10-26
37,926.97764476 8 $ 2,184,971,976 2021-10-24
2022-10-26
19
bc1q7ydrtdn8z62xhslqyqtyt38mm4e2c4h3mxjkug
Balance BTC:
36,000.42216965  
Balance:
US$
2,073,983,176  
Used between 2021-07-27 and 2022-11-25
36,000.42216965 23 $ 2,073,983,176 2021-07-27
2022-11-25
20
38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 Coinbase
Balance BTC:
34,066.98118801  
Balance:
US$
1,962,597,702  
Used between 2016-03-14 and 2022-10-23
34,066.98118801 436 $ 1,962,597,703 2016-03-14
2022-10-23
21
bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
Balance BTC:
33,980.56136500  
Balance:
US$
1,957,619,059  
Used between 2022-09-30 and 2022-11-03
33,980.56136500 18 $ 1,957,619,060 2022-09-30
2022-11-03
22
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
Balance BTC:
32,321.00000764  
Balance:
US$
1,862,011,782  
Used between 2020-12-13 and 2022-10-23
32,321.00000764 38 $ 1,862,011,783 2020-12-13
2022-10-23
23
bc1qx9t2l3pyny2spqpqlye8svce70nppwtaxwdrp4
Balance BTC:
31,643.38364497  
Balance:
US$
1,822,974,325  
Used between 2020-05-12 and 2022-10-23
31,643.38364497 4,727 $ 1,822,974,326 2020-05-12
2022-10-23
24
3FHNBLobJnbCTFTVakh5TXmEneyf5PT61B Binance
Balance BTC:
31,275.34979380  
Balance:
US$
1,801,771,907  
Used between 2021-07-26 and 2022-10-23
31,275.34979380 8 $ 1,801,771,907 2021-07-26
2022-10-23
25
12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr
Balance BTC:
31,000.07164761  
Balance:
US$
1,785,913,141  
Used between 2010-05-13 and 2022-11-25
31,000.07164761 152 $ 1,785,913,142 2010-05-13
2022-11-25
26
3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS Coinbase
Balance BTC:
29,240.97344199  
Balance:
US$
1,684,571,550  
Used between 2015-08-25 and 2022-12-03
29,240.97344199 3,059 $ 1,684,571,550 2015-08-25
2022-12-03
27
12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv
Balance BTC:
28,151.05862779  
Balance:
US$
1,621,781,592  
Used between 2010-04-05 and 2022-10-23
28,151.05862779 142 $ 1,621,781,592 2010-04-05
2022-10-23
28
1aXzEKiDJKzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2
Balance BTC:
25,640.40314763  
Balance:
US$
1,477,142,809  
Used between 2016-08-04 and 2022-11-17
25,640.40314763 349 $ 1,477,142,810 2016-08-04
2022-11-17
29
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
Balance BTC:
24,495.35045124  
Balance:
US$
1,411,176,360  
Used between 2020-12-13 and 2022-10-23
24,495.35045124 15 $ 1,411,176,361 2020-12-13
2022-10-23
30
3LoAAJN3tbMCEXWjGNeiyG2TtzLJYXcG5R
Balance BTC:
24,142.41153211  
Balance:
US$
1,390,843,560  
Used between 2022-10-04 and 2022-12-01
24,142.41153211 71 $ 1,390,843,561 2022-10-04
2022-12-01
31
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
Balance BTC:
23,969.00183110  
Balance:
US$
1,380,853,433  
Used between 2020-12-13 and 2022-10-23
23,969.00183110 19 $ 1,380,853,433 2020-12-13
2022-10-23
32
385cR5DM96n1HvBDMzLHPYcw89fZAXULJP Bittrex
Balance BTC:
23,401.85422795  
Balance:
US$
1,348,180,077  
Used between 2018-12-21 and 2022-11-18
23,401.85422795 178 $ 1,348,180,078 2018-12-21
2022-11-18
33
3FupZp77ySr7jwoLYEJ9mwzJpvoNBXsBnE Coinbase
Balance BTC:
23,290.42526846  
Balance:
US$
1,341,760,659  
Used between 2021-02-17 and 2022-12-02
23,290.42526846 975 $ 1,341,760,659 2021-02-17
2022-12-02
34
1932eKraQ3Ad9MeNBHb14WFQbNrLaKeEpT
Balance BTC:
22,899.99045107  
Balance:
US$
1,319,267,721  
Used between 2020-03-17 and 2022-10-23
22,899.99045107 31 $ 1,319,267,722 2020-03-17
2022-10-23
35
3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j Bitfinex
Balance BTC:
21,438.18834100  
Balance:
US$
1,235,053,348  
Used between 2018-11-02 and 2022-11-21
21,438.18834100 6,982 $ 1,235,053,349 2018-11-02
2022-11-21
36
1m5SViB9XNwsusvnnUqpfL9Q1E5EZxPHs
Balance BTC:
20,479.71273909  
Balance:
US$
1,179,835,599  
Used between 2022-11-22 and 2022-11-22
20,479.71273909 2 $ 1,179,835,600 2022-11-22
2022-11-22
37
17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn
Balance BTC:
20,008.00194450  
Balance:
US$
1,152,660,355  
Used between 2017-03-28 and 2022-06-22
20,008.00194450 66 $ 1,152,660,356 2017-03-28
2022-06-22
38
15cHRgVrGKz7qp2JL2N5mkB2MCFGLcnHxv
Balance BTC:
19,950.00545903  
Balance:
US$
1,149,319,180  
Used between 2022-06-16 and 2022-11-11
19,950.00545903 16 $ 1,149,319,180 2022-06-16
2022-11-11
39
1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP
Balance BTC:
19,809.95610377  
Balance:
US$
1,141,250,941  
Used between 2022-11-02 and 2022-11-29
19,809.95610377 149 $ 1,141,250,941 2022-11-02
2022-11-29
40
1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW
Balance BTC:
19,414.43070793  
Balance:
US$
1,118,464,735  
Used between 2010-07-24 and 2022-06-17
19,414.43070793 97 $ 1,118,464,736 2010-07-24
2022-06-17
41
bc1qjysjfd9t9aspttpjqzv68k0ydpe7pvyd5vlyn37868473lell5tqkz456m
Balance BTC:
19,328.55549985  
Balance:
US$
1,113,517,467  
Used between 2021-11-14 and 2022-11-12
19,328.55549985 148 $ 1,113,517,468 2021-11-14
2022-11-12
42
bc1qyg4z96sy84594r4a28mc8esdkkuj4dq08jmtt5
Balance BTC:
19,035.04304837  
Balance:
US$
1,096,608,224  
Used between 2022-11-17 and 2022-11-17
19,035.04304837 3 $ 1,096,608,225 2022-11-17
2022-11-17
43
bc1qjh0akslml59uuczddqu0y4p3vj64hg5mc94c40
Balance BTC:
18,515.25025789  
Balance:
US$
1,066,662,978  
Used between 2021-03-11 and 2022-11-16
18,515.25025789 14 $ 1,066,662,979 2021-03-11
2022-11-16
44
bc1qkz55x35wlnrkrn5n0nq4wwsme9vszrwavu5qf4
Balance BTC:
18,500.04637594  
Balance:
US$
1,065,787,083  
Used between 2022-07-22 and 2022-09-17
18,500.04637594 2 $ 1,065,787,083 2022-07-22
2022-09-17
45
39gUvGynQ7Re3i15G3J2gp9DEB9LnLFPMN
Balance BTC:
17,715.22933715  
Balance:
US$
1,020,573,798  
Used between 2021-02-24 and 2022-11-14
17,715.22933715 407 $ 1,020,573,799 2021-02-24
2022-11-14
46
15pqaBHFwFEphRqmXAPbs3QRLLPB7e2uMb
Balance BTC:
17,253.88040849  
Balance:
US$
993,995,501  
Used between 2021-08-10 and 2022-09-12
17,253.88040849 44 $ 993,995,502 2021-08-10
2022-09-12
47
1FZy7CPFA2UqqQJYUA1cG9KvdDFbSMBJYG
Balance BTC:
17,034.67319658  
Balance:
US$
981,366,981  
Used between 2021-12-15 and 2022-11-21
17,034.67319658 277 $ 981,366,981 2021-12-15
2022-11-21
48
bc1qtrxc0use4hlm7fl0j6t37z7qlwl5eppj8lywz6
Balance BTC:
16,965.42265940  
Balance:
US$
977,377,459  
Used between 2022-07-24 and 2022-11-16
16,965.42265940 42 $ 977,377,460 2022-07-24
2022-11-16
49
bc1qw0pswznckx7s6tjmd2f5hrx4q6kc5nyrdxku50
Balance BTC:
16,890.05394175  
Balance:
US$
973,035,470  
Used between 2021-07-25 and 2022-12-03
16,890.05394175 491 $ 973,035,470 2021-07-25
2022-12-03
50
3H5JTt42K7RmZtromfTSefcMEFMMe18pMD
Balance BTC:
16,785.95137944  
Balance:
US$
967,038,125  
Used between 2018-12-23 and 2022-08-12
16,785.95137944 86 $ 967,038,125 2018-12-23
2022-08-12
51
34HpHYiyQwg69gFmCq2BGHjF1DZnZnBeBP
Balance BTC:
16,306.62924746  
Balance:
US$
939,424,392  
Used between 2021-10-22 and 2022-11-28
16,306.62924746 4 $ 939,424,392 2021-10-22
2022-11-28
52
1BAuq7Vho2CEkVkUxbfU26LhwQjbCmWQkD
Balance BTC:
16,277.00011212  
Balance:
US$
937,717,458  
Used between 2022-01-29 and 2022-11-17
16,277.00011212 7 $ 937,717,459 2022-01-29
2022-11-17
53
3Qrx7c1f2SmubFMJvKJnFW37YwacQmxDqq
Balance BTC:
15,761.95833134  
Balance:
US$
908,045,918  
Used between 2022-10-04 and 2022-12-01
15,761.95833134 15 $ 908,045,918 2022-10-04
2022-12-01
54
1GR9qNz7zgtaW5HwwVpEJWMnGWhsbsieCG
Balance BTC:
15,745.55601902  
Balance:
US$
907,100,981  
Used between 2018-01-22 and 2022-06-22
15,745.55601902 69 $ 907,100,982 2018-01-22
2022-06-22
55
1KUr81aewyTFUfnq4ZrpePZqXixd59ToNn
Balance BTC:
14,999.99914699  
Balance:
US$
864,149,473  
Used between 2019-07-19 and 2022-06-17
14,999.99914699 34 $ 864,149,474 2019-07-19
2022-06-17
56
bc1quhruqrghgcca950rvhtrg7cpd7u8k6svpzgzmrjy8xyukacl5lkq0r8l2d OKEx
Balance BTC:
14,679.38731447  
Balance:
US$
845,679,036  
Used between 2022-09-15 and 2022-12-03
14,679.38731447 7,728 $ 845,679,036 2022-09-15
2022-12-03
57
3EMVdMehEq5SFipQ5UfbsfMsH223sSz9A9
Balance BTC:
14,510.29145122  
Balance:
US$
835,937,429  
Used between 2019-02-01 and 2022-03-23
14,510.29145122 72 $ 835,937,429 2019-02-01
2022-03-23
58
bc1q080rkmk3kj86pxvf5nkxecdrw6nrx3zzy9xl7q Kucoin
Balance BTC:
14,150.00612402  
Balance:
US$
815,181,402  
Used between 2020-10-20 and 2022-11-30
14,150.00612402 432 $ 815,181,403 2020-10-20
2022-11-30
59
3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ
Balance BTC:
14,143.12420373  
Balance:
US$
814,784,935  
Used between 2017-07-18 and 2022-11-12
14,143.12420373 194 $ 814,784,936 2017-07-18
2022-11-12
60
1KVpuCfhftkzJ67ZUegaMuaYey7qni7pPj
Balance BTC:
14,040.60800188  
Balance:
US$
808,878,980  
Used between 2019-11-01 and 2022-08-11
14,040.60800188 26 $ 808,878,980 2019-11-01
2022-08-11
61
1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj
Balance BTC:
14,000.00071580  
Balance:
US$
806,539,596  
Used between 2018-01-17 and 2022-06-17
14,000.00071580 52 $ 806,539,596 2018-01-17
2022-06-17
62
38ztxG7GL1LEEbC9gKpqEKEh7WZ3KDTLMi
Balance BTC:
13,820.99947797  
Balance:
US$
796,227,340  
Used between 2022-11-18 and 2022-11-18
13,820.99947797 1 $ 796,227,340 2022-11-18
2022-11-18
63
36rPiyFi4pZmnAyYbDTABqLN3WcWP6yJXS
Balance BTC:
13,500.45455162  
Balance:
US$
777,760,757  
Used between 2018-09-25 and 2022-06-22
13,500.45455162 38 $ 777,760,757 2018-09-25
2022-06-22
64
bc1q4vxn43l44h30nkluqfxd9eckf45vr2awz38lwa
Balance BTC:
13,003.02067014  
Balance:
US$
749,103,607  
Used between 2021-07-27 and 2022-06-17
13,003.02067014 9 $ 749,103,607 2021-07-27
2022-06-17
65
12qTdZHx6f77aQ74CPCZGSY47VaRwYjVD8
Balance BTC:
12,970.80686425  
Balance:
US$
747,247,770  
Used between 2019-11-01 and 2022-11-12
12,970.80686425 36 $ 747,247,771 2019-11-01
2022-11-12
66
31k2z8HocUWMCMXBkXREPiXNgK2fB3iLwo
Balance BTC:
12,742.39910262  
Balance:
US$
734,089,207  
Used between 2019-08-06 and 2022-11-29
12,742.39910262 239 $ 734,089,207 2019-08-06
2022-11-29
67
143gLvWYUojXaWZRrxquRKpVNTkhmr415B Huobi
Balance BTC:
12,345.96934084  
Balance:
US$
711,250,901  
Used between 2019-11-01 and 2022-11-19
12,345.96934084 34 $ 711,250,901 2019-11-01
2022-11-19
68
1DNUjpHPNKMoKYBHxJz2Sh1uQQdJkGsXj5
Balance BTC:
12,267.02528242  
Balance:
US$
706,702,936  
Used between 2022-08-09 and 2022-08-09
12,267.02528242 6 $ 706,702,936 2022-08-09
2022-08-09
69
1LrCpC72REDVUXYhZqVE43tAwK3T7VVwRd
Balance BTC:
12,124.57405482  
Balance:
US$
698,496,325  
Used between 2022-11-29 and 2022-12-02
12,124.57405482 4 $ 698,496,326 2022-11-29
2022-12-02
70
15ZQJagAa2iUCwpQXUUCZ4BfzFW5TAVyJj
Balance BTC:
11,533.51504708  
Balance:
US$
664,445,435  
Used between 2018-12-04 and 2022-11-23
11,533.51504708 74 $ 664,445,435 2018-12-04
2022-11-23
71
1Cr7EjvS8C7gfarREHCvFhd9gT3r46pfLb Bitstamp
Balance BTC:
11,399.83293301  
Balance:
US$
656,744,012  
Used between 2018-01-07 and 2022-06-17
11,399.83293301 69 $ 656,744,013 2018-01-07
2022-06-17
72
1M9pAdfhGHtQkhGRijApWAkkrPCduvV6Zi
Balance BTC:
11,347.47161008  
Balance:
US$
653,727,478  
Used between 2018-12-04 and 2022-10-31
11,347.47161008 75 $ 653,727,479 2018-12-04
2022-10-31
73
18oRfGoPpb6bkQdACnD6dVYWceeWURK5R6
Balance BTC:
11,344.84877059  
Balance:
US$
653,576,376  
Used between 2018-12-04 and 2022-11-01
11,344.84877059 68 $ 653,576,377 2018-12-04
2022-11-01
74
35pgGeez3ou6ofrpjt8T7bvC9t6RrUK4p6
Balance BTC:
11,250.75960999  
Balance:
US$
648,155,903  
Used between 2020-06-08 and 2022-11-29
11,250.75960999 1,105 $ 648,155,903 2020-06-08
2022-11-29
75
bc1qy84w3ph80m0wzjpec9zd0689vdc3m8tcc573ck
Balance BTC:
11,193.99142973  
Balance:
US$
644,885,490  
Used between 2021-11-02 and 2022-12-02
11,193.99142973 5,917 $ 644,885,490 2021-11-02
2022-12-02
76
3KiC6mvNu5GBPnxKhtHKS88Km3UWVxhWtx
Balance BTC:
11,030.00681806  
Balance:
US$
635,438,342  
Used between 2022-06-27 and 2022-11-21
11,030.00681806 37 $ 635,438,342 2022-06-27
2022-11-21
77
1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC
Balance BTC:
10,770.53470305  
Balance:
US$
620,490,161  
Used between 2011-08-08 and 2022-06-17
10,770.53470305 94 $ 620,490,162 2011-08-08
2022-06-17
78
bc1qrj8jwwea530rx00ldc22w8mnaclae4m54e6tgy
Balance BTC:
10,569.87708249  
Balance:
US$
608,930,282  
Used between 2022-01-19 and 2022-11-28
10,569.87708249 230 $ 608,930,283 2022-01-19
2022-11-28
79
bc1qhd0r5kh3u9mhac7de58qd2rdfx4kkv84kpx302
Balance BTC:
10,500.00169552  
Balance:
US$
604,904,763  
Used between 2020-12-28 and 2022-07-03
10,500.00169552 15 $ 604,904,764 2020-12-28
2022-07-03
80
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 Crypto.com
Balance BTC:
10,379.03235667  
Balance:
US$
597,935,724  
Used between 2022-03-04 and 2022-12-02
10,379.03235667 393 $ 597,935,724 2022-03-04
2022-12-02
81
1KNm4K8GUK8sMoxc2Z3zU8Uv5FDVjrA72p
Balance BTC:
10,350.59900441  
Balance:
US$
596,297,679  
Used between 2021-12-20 and 2022-12-03
10,350.59900441 3,726 $ 596,297,679 2021-12-20
2022-12-03
82
13pTeUzSU4nwkM72hM6e8AcP2d8LudZBjc
Balance BTC:
10,339.90754474  
Balance:
US$
595,681,744  
Used between 2018-12-04 and 2022-11-01
10,339.90754474 66 $ 595,681,745 2018-12-04
2022-11-01
83
bc1q4c8n5t00jmj8temxdgcc3t32nkg2wjwz24lywv Crypto.com
Balance BTC:
10,281.63896431  
Balance:
US$
592,324,893  
Used between 2021-01-11 and 2022-12-03
10,281.63896431 64,872 $ 592,324,894 2021-01-11
2022-12-03
84
14m3sd9HCCFJW4LymahJCKMabAxTK4DAqW Crypto.com
Balance BTC:
10,012.44796000  
Balance:
US$
576,816,808  
Used between 2020-03-09 and 2022-12-02
10,012.44796000 1,119 $ 576,816,809 2020-03-09
2022-12-02
85
1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr
Balance BTC:
10,009.26282042  
Balance:
US$
576,633,312  
Used between 2011-05-04 and 2022-06-17
10,009.26282042 72 $ 576,633,313 2011-05-04
2022-06-17
86
bc1qsxdxm0exqdsmnl9ejrz250xqxrxpxkgf5nhhtq
Balance BTC:
10,001.74075370  
Balance:
US$
576,199,966  
Used between 2021-08-14 and 2022-10-20
10,001.74075370 3 $ 576,199,967 2021-08-14
2022-10-20
87
bc1qtef0p08lputg4qazhx2md43ynhc9kp20pn297qnz68068d9z48asmemanj
Balance BTC:
10,000.79776765  
Balance:
US$
576,145,641  
Used between 2021-11-12 and 2022-06-17
10,000.79776765 6 $ 576,145,641 2021-11-12
2022-06-17
88
1BAFWQhH9pNkz3mZDQ1tWrtKkSHVCkc3fV
Balance BTC:
10,000.07741876  
Balance:
US$
576,104,142  
Used between 2011-05-04 and 2022-06-17
10,000.07741876 43 $ 576,104,142 2011-05-04
2022-06-17
89
bc1qe75775tzuvspl59cw77ycc472jl0sgue69x3up
Balance BTC:
10,000.04355857  
Balance:
US$
576,102,191  
Used between 2021-12-31 and 2022-06-17
10,000.04355857 22 $ 576,102,191 2021-12-31
2022-06-17
90
14YK4mzJGo5NKkNnmVJeuEAQftLt795Gec
Balance BTC:
10,000.03456676  
Balance:
US$
576,101,673  
Used between 2011-05-04 and 2022-10-20
10,000.03456676 55 $ 576,101,673 2011-05-04
2022-10-20
91
1Ki3WTEEqTLPNsN5cGTsMkL2sJ4m5mdCXT
Balance BTC:
10,000.02521437  
Balance:
US$
576,101,134  
Used between 2017-10-16 and 2022-06-17
10,000.02521437 42 $ 576,101,135 2017-10-16
2022-06-17
92
35WHp4Hid61peyH4tuhNunwRj2gtNB41Lo
Balance BTC:
10,000.01733782  
Balance:
US$
576,100,680  
Used between 2022-05-09 and 2022-06-17
10,000.01733782 12 $ 576,100,681 2022-05-09
2022-06-17
93
1KbrSKrT3GeEruTuuYYUSQ35JwKbrAWJYm
Balance BTC:
10,000.01672481  
Balance:
US$
576,100,645  
Used between 2011-04-02 and 2022-08-11
10,000.01672481 65 $ 576,100,646 2011-04-02
2022-08-11
94
1P1iThxBH542Gmk1kZNXyji4E4iwpvSbrt
Balance BTC:
10,000.01279339  
Balance:
US$
576,100,419  
Used between 2011-05-04 and 2022-10-24
10,000.01279339 51 $ 576,100,419 2011-05-04
2022-10-24
95
12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me
Balance BTC:
10,000.01134115  
Balance:
US$
576,100,335  
Used between 2011-04-02 and 2022-06-17
10,000.01134115 51 $ 576,100,335 2011-04-02
2022-06-17
96
1ucXXZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt
Balance BTC:
10,000.01039895  
Balance:
US$
576,100,281  
Used between 2011-05-04 and 2022-06-17
10,000.01039895 39 $ 576,100,281 2011-05-04
2022-06-17
97
1CPaziTqeEixPoSFtJxu74uDGbpEAotZom
Balance BTC:
10,000.01029819  
Balance:
US$
576,100,275  
Used between 2011-05-04 and 2022-06-17
10,000.01029819 38 $ 576,100,275 2011-05-04
2022-06-17
98
1GUfWdZQoo2pQ4BKHsiegxuZPnheY5ueTm
Balance BTC:
10,000.00817340  
Balance:
US$
576,100,152  
Used between 2022-11-02 and 2022-11-04
10,000.00817340 7 $ 576,100,153 2022-11-02
2022-11-04
99
12HnxiXEeKUVjQRbMVTytsGWnzHd5LdGCt
Balance BTC:
10,000.00755979  
Balance:
US$
576,100,117  
Used between 2022-11-02 and 2022-11-04
10,000.00755979 7 $ 576,100,118 2022-11-02
2022-11-04
100
17uULjz9moeLyjXHoKNwDRgKzf8ahY3Jia
Balance BTC:
10,000.00749219  
Balance:
US$
576,100,113  
Used between 2022-11-02 and 2022-11-04
10,000.00749219 7 $ 576,100,114 2022-11-02
2022-11-04